ZÁRUKA POWER BALANCETM

Záruka:

Na všechny produkty Power Balance v nabídce Společnosti je poskytována záruka 24 měsíců od data zakoupení. Záruku nelze úspěšně uplatnit, pokud byla závada způsobena mechanickým poškozením výrobku, standardním opotřebením nebo skladováním produktu v nevhodných podmínkách. Odpovědnost za škodu přechází na Zákazníka v okamžiku převzetí zboží od dopravce (proto vždy zkontrolujte při převzetí, zda zásilka není otevřena či poškozena). Odpovědnost za vady zjištěné při převzetí zboží nese prodávající. Reklamaci je možno uplatnit písemně (nejlépe e-mailem) nebo osobně na provozovně či v sídle Společnosti. Při uplatnění reklamace je Zákazník povinen Společnosti doručit reklamované zboží. Mimo to musí být Zákazník schopen prokázat nákup zboží u Společnosti, v praxi nejčastěji dokladem o koupi a originálním obalem. Prodávající je povinen do 30 dnů od uplatnění reklamace seznámit Zákazníka s výsledkem reklamačního řízení.

Návod k použití produktů PB:

 • Při vyndavání náramku z kartonu, na kterém je umístěn, tento karton přehněte, aby nedošlo k poškození, případně přetrhnutí náramku.
 • Ujistěte se, že jste si vybrali správnou velikost. Měli byste bez problému moci zasunout ukazováček mezi silikonový náramek a zápěstí.
 • Jak nandavat a sundavat náramek: náramek musí jít lehce nandat na Vaše zápěstí, bez extrémního napínání. Snažte se zabránit přetáčení náramku, či většímu napínání. Sundavejte náramek tak, že pod něj vsunete ukazováček druhé ruky a budete pomalu otáčet až náramek sundáte ze zápěstí. Stejný postup proveďte při nandavání náramku. Jen tak zamezíte nadměrnému napínání, případně přetržení, stejně tak poškození (zohýbání) hologramu.
 • Dávejte pozor, při oblékání/svlékání oblečení, aby se náramek nepřetáčel/nadměrně napínal.
 • Životnost vašeho náramku můžete zvýšit, pokud se vyhnete nadměrnému tření s oděvy či jinými předměty.
 • Čištění: čistěte váš náramek pomocí sprchového gelu/mýdla a vody pro odstranění tělesných tekutin (potu). Tento postup Vám zajistí prodlouženou životnost Vašeho náramku (hologramu). Přípravky nesmí obsahovat alkohol.
 • Snažte se zamezit kontaktu produktů PB s parfémy, alkoholem a ostrými předměty.
 • Vyřizování stížností:

 • K trhání/přetržení náramku, uvolnění krytu hologramu, zohýbání hologramu a jinému poškození hologramu případně uvolnění/odtržení písmen, symbolů na náramku obvykle dochází při používání produktu v rozporu s návodem k obsluze a to zejména pokud: velikost náramku je příliš malá, náramek byl poškozen ostrými předměty (například prstýnky), z důvodu nesprávného vybalení produktu, nadměrným kroucením a jiným vnějším namáháním, například třením, napínáním, nebo stykem s chemikáliemi, případně nedostatečnou údržbou.
 • Pozn: Pokud zašlete vadný náramek k reklamaci, berte prosím na vědomí, že výměna proběhne pouze v případě, že jste s náramkem prokazatelně zacházeli dle návodu k použití, nebo pokud se na produktu prokáže výrobní vada.
 • POWER BALANCE
  Výrobky Power Balance
  Technologie Power Balance
  Tým a reference Power Balance